Üyelik Sözleşmesi

Ayakkabı tutkunlarına ve moda severlere trendleri takip etme ve tarzlarını özgürce ifade etmeleri için hizmet veriyoruz.

KULLANIM KOŞULLARI

SİTE KULLANICISI, SİTE'yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya hesap oluşturmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla

bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

1. TANIMLAR

İşbu kullanım koşullarında yer alan; “SİTE SAHİBİ”, Şirket merkezi Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C2 Apt. No:2A/14 Ataşehir – İstanbul adresinde bulunan, Eren Perakende ve Tekstil A.Ş.’ni, “SATICI”, SİTE üzerinden ÜRÜN satışı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi, “SİTE”, “www.superstep.com.tr” adlı alan adında bulunan web sitesini, “SİTE KULLANICISI”, SİTE'yi ziyaret eden ve/veya kullanan ve/veya SİTE'de hesap oluşturan ve/veya SATICI tarafından sunulan ürünleri satın alan gerçek kişiyi, “ÜRÜN/ÜRÜNLER,” SİTE'de SATICI tarafından satışa sunulan ürünleri, “MAĞAZA”, SİTE SAHİBİ tarafından işbu Kullanım Koşulları kapsamında SATICI sıfatıyla ÜRÜN’lerin satışa sunulduğu fiziksel SUPERSTEP mağazalarını, "SuperMember", SİTE’de hesap açılması sonucunda SİTE SAHİBİ tarafından çeşitli avantajlar

sunulan üyelik programını ifade eder.

2. KULLANIM KOŞULLARI

2.1. SİTE SAHİBİ, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SİTE KULLANICISI’nın, SİTE SAHİBİ bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi kullanmaya devam etmesi bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

2.2. SİTE KULLANICISI, SİTE’de hesap oluşturması halinde verdiği e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.

2.3. SİTE’de hesap oluşturan SİTE KULLANICISI, kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesap oluşturan SİTE KULLANICISI'nın şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; SİTE KULLANICISI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SİTE SAHİBİ’nin, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.4. SİTE’de hesap oluşturulurken SİTE KULLANICISI tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti SİTE SAHİBİ’nin sorumluluğunda değildir. Yanlış bilgi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı SİTE SAHİBİ’nin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

2.5. SİTE KULLANICISI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, SİTE SAHİBİ tarafından hesabının kapatılabileceğini, SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda SİTE KULLANICISI'nın SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. SİTE KULLANICISI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin SİTE SAHİBİ'nden herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. SİTE SAHİBİ, bu koşullar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, oluşturulan hesaba ilişkin bilgileri anonimleştirmek

suretiyle istatistiki değerlendirmeler ve pazarlama analizleri için kullanma hakkına sahip olup; SİTE SAHİBİ, yine bu bilgileri anonimleştirmek kaydıyla bir veritabanı üzerinde tasnif edebilir.

2.7. SİTE KULLANICISI, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret edeceğini, görüntüleyeceğini ve kullanacağını, bunun haricinde SİTE'nin sayfalarını hiçbir suretle kopyalama hakkına sahip olmadığını kabul ve taahhüt eder.

2.8. SİTE KULLANICISI, SİTE SAHİBİ tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.9. SİTE KULLANICISI, SİTE SAHİBİ tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'nin kaynak kodlarına erişim sağlamayı denemeyeceğini veya herhangi bir

şekilde SİTE’yi kopyalamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, SİTE SAHİBİ'ne aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve

çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. SİTE KULLANICISI, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.10. SİTE KULLANICISI, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden SİTE SAHİBİ’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.11. SİTE KULLANICISI, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.12. SİTE KULLANICISI, SİTE SAHİBİ’nin altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

2.13. SİTE KULLANICISI, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.14. SİTE SAHİBİ, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye erişim sağlanmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini

garanti etmez. SİTE ve içeriği 'olduğu gibi' ve 'mevcut haliyle' esasında sunulmaktadır.

2.15. İnternetin açık bir ortam olması sebebiyle SİTE SAHİBİ, SİTE KULLANICISI’nın hiçbir virüs veya zararlı yazılıma maruz kalmayacağını garanti etmemekle birlikte, böyle bir durumun yaşanmaması adına gerekli teknik tedbirleri alacaktır.

2.16. SİTE SAHİBİ, SİTE'nin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. SİTE SAHİBİ, yukarıda sayılanlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

2.17. SİTE SAHİBİ, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya tazminatlar için SİTE KULLANICISI’na karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu koşulların SİTE SAHİBİ’nin sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve SİTE SAHİBİ’nin sorumluluğu buna

göre belirlenecektir.

2.18. SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran SİTE SAHİBİ’nin mülkiyetindedir/SİTE SAHİBİ münhasır kullanım hakkına sahiptir. SİTE’de sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, çevirim içi olarak ya da diğer yöntemler kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

2.19. SİTE SAHİBİ, dilediği tarihte, işbu kullanım koşullarını bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. SİTE KULLANICISI’nın kullanım koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devri, hükümsüzdür.

2.20. SİTE SAHİBİ mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak SİTE’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

2.21. SİTE KULLANICISI, SİTE’de oluşturduğu hesabını SİTE üzerinden sonlandırabilir. Oluşturulan hesabın sonlandırılması; SİTE KULLANICISI’nın SİTE’de hesap oluştururken, SİTE’de

dolaşım gerçekleştirirken ve/veya alışveriş gerçekleştirirken işlenen kişisel verilerinin imha edileceği anlamına gelmemekte olup, bu veriler aydınlatma metinlerinde belirtilen süreler ve

amaçlar dahilinde saklanabilecek ve saklama süresinin sona ermesini takiben SİTE SAHİBİ’nin periyodik imha sürecine dahil edilerek imha edilecektir.

2.22. SİTE SAHİBİ; telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS gibi kanallarla yapılacak genel veya özel avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar

araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunmak amacına yönelik olarak onay vermesi halinde SİTE KULLANICISI ile belirlenen vasıtalarla temasa geçebilir.

2.23. SİTE KULLANICISI’na; pazarlama, reklam, tanıtım yapılması ve benzeri amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla açıkça onayı talep edilmektedir. Bu onay talebine olumlu yanıt verilmesi halinde, yine SİTE KULLANICISI’nın onayına göre kendisine e-posta, kısa mesaj

(sms) ve/veya telefon araması olarak ticari elektronik iletişim yapılabilmektedir. SİTE KULLANICISI dilediği zaman bu ticari iletişimleri almamak için bilgilendirme listesinden çıkartılmayı talep edebilir veya tarafına gönderilmiş olan e-postaların altında bulunan linke tıklayarak ya da kısa mesajların alt kısmında bulunan reddetme prosedürünü izleyerek bilgilendirme listesinden çıkabilir yahut SİTE’ye üye olması halinde üyelik hesabındaki bildirim ayarlarından iletişim tercihlerini yönetebilir.

2.24. SİTE KULLANICISI, SİTE’nin veya SİTE’nin de içerisinde bulunduğu ticari işletmenin SİTE SAHİBİ tarafından üçüncü bir kişiye devri halinde SİTE SAHİBİ’nin işbu kullanım koşulları

kapsamındaki tüm hak ve sorumluluklar ile birlikte SİTE’ye ait veri tabanının da ilgili üçüncü kişiye devrolacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.25. SİTE SAHİBİ’nin SİTE’de yer alan ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmadığı ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet

sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olduğu

hallerde; SİTE’de yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir

yükümlülüğü bulunmamaktadır. SİTE SAHİBİ, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve

gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. SİTE’de yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle SİTE SAHİBİ’'nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, SİTE SAHİBİ’ne ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

3. SATIŞ KOŞULLARI

3.1. Satış koşulları ayrıntılı olarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde düzenlenmektedir.

3.2. SATICI, SİTE’de satışa sunulan ürünleri, SİTE KULLANICISI tarafından bedeli ödendikten sonra, taahhüt edilen sürede, kargo firması aracılığıyla ayıpsız ve hasarsız olarak SİTE

KULLANICISI’na teslimini gerçekleştirecektir.

3.3. SİTE KULLANICISI'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, ürün ile birlikte SİTE KULLANICISI’na kargo yoluyla veya elektronik ortamda kalıcı verici saklayıcısı aracılığıyla tebliğ

edilecektir.

3.4. SİTE KULLANICISI, SİTE üzerinde gerçekleştirdiği her türlü işlemden bizzat sorumlu olacak, söz konusu işlemlerin üçüncü kişiler ad ve hesabına gerçekleştiğini iddia edemeyecektir.

3.5. SİTE üzerinden satışı gerçekleştirilen ÜRÜNLER’in bütün hak ve sorumlulukları ilgili ÜRÜN’ün SATICI’sına ait olup bu ÜRÜNLER arasında seçim yapma ve sipariş verme takdiri

tamamen SİTE KULLANICISI’na aittir. SİTE SAHİBİ’nin aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla hareket ettiği hallerde, ÜRÜNLER’in SİTE’de yer alan ve ÜRÜN’ün niteliği gereği sahip olması beklenen özelliklerinden dolayı SİTE SAHİBİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunamaz.

3.6. SİTE KULLANICISI, SİTE SAHİBİ’nin kendisine doğrudan ürün satışı yapmadığı hallerde, SİTE üzerinden herhangi bir SATICI’dan yapacağı satın alımlarda akdedilecek mesafeli satış

sözleşmelerinde SİTE SAHİBİ’nin aracı hizmet sağlayıcı sıfatı ile hareket ettiğini, bu nedenle bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, kendisine karşı sadece

SATICI’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda SİTE KULLANICISI, SİTE’de satılan tüm ürünlerin

kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca SATICI’nın sorumlu olduğunu ve SİTE SAHİBİ’nin buradaki sorumluluğunun elektronik ticaret ortamına uygun platform sağlamak üzere mevzuatta belirtilenlerle sınırlı olduğunu kabul ve beyan eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına, SİTE SAHİBİ, SİTE KULLANICISI’na doğrudan satış yaptığı hallerde SATICI’ya ilişkin beyan ve taahhütlere tabi olacaktır.

4. SUPERMEMBER PROGRAMI ÜYELİĞİ

4.1. SİTE KULLANICISI, SİTE’de hesap oluşturması halinde, doğrudan SİTE üzerinden oluşturduğu hesap aracılığıyla SuperMember programı üyesi olacağını ve SuperMember

programına ilişkin işbu kullanım koşullarında sayılan şartları kabul eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına, SuperMember programı üyeliği yalnızca SİTE KULLANICISI’nın kendisine ait

ve doğru kişisel bilgileri aracılığıyla hesap oluşturması sonucunda gerçekleşecektir. SİTE SAHİBİve SATICI, SİTE KULLANICISI’nın kişisel bilgilerini doğru paylaşmaması sebebiyle SuperMember programı üyeliğinin gerçekleşmemesinden ve avantajların tanımlanmamasından veya yanlış hesaba tanımlanmasından sorumlu değildir.

4.2. SuperMember programı üyeliği kapsamında işlenen kişisel verilerinize dair detaylı açıklamaları içeren aydınlatma metni ve açık rıza beyanları SİTE üzerinden sunulmaktadır. SİTE

SAHİBİ, üye olan SİTE KULLANICISI’ndan bu aydınlatma metni kapsamında kalan kişisel veriler dışında herhangi bir kişisel veri talep etmemektedir.

4.3. SuperMember programı üyesi, "Hesabım" sayfasındaki "Cüzdan" eklentisinden tüm puan kazanımlarını, harcamalarını, statüsünü ve hediye çeki işlemlerini kontrol edebilecektir.

4.4. SuperMember programı üyesi gerçekleştirdiği sipariş kapsamında harcamış olduğu her 1-TL (Bir Türk lirası) karşılığında 1 (bir) puan kazanacak olup, puanlar SuperMember puan cüzdanı üzerinden takip edilebilecektir.

4.5. SuperMember programı üyesi, SuperMember programı kapsamında kazanacağı puanların siparişinin onaylanmasını takiben 30 gün içerisinde hesabına tanımlanacağını, bu otuz gün içerisinde iadesi gerçekleştirilen ÜRÜNLER kapsamında herhangi bir puan kazanamayacağını kabul eder.

4.6. SuperMember programı üyesi, ÜRÜNLER’isatın alması sonucu elde ettiği puanlara göre Silver - Gold - Platinum - Exclusive statülerinden birinde yer alacaktır. Statüler arası geçiş için gerekli puan sınırlamasını belirlemek ve değiştirme hakkı münhasıran SİTE SAHİBİ'ne aittir. SuperMember programı üyesi, program üyeliği öncesinde gerçekleştirmiş olduğu siparişlerden bağımsız olarak SuperMember programına Silver statüsünde dahil olacaktır. Statü değişimi siparişin onaylanmasını takiben puanların SuperMember programı üyesinin hesabına tanımlanması için geçerli olan 30 günlük sürenin ardından gerçekleşecektir.

4.7. SuperMember programı üyesi, statüsüne göre her 1.000 puanı 50-100-200-250 TL hediye çeki olarak kullanabilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, her 1.000 puan için

Silver üyeler 100-TL, Gold üyeler 150, Platinum üyeler 200 ve Exclusive üyeler 250-TL değerinde hediye çeki kazanacaktır. İşbu maddede yer alan tutarlar minimum tutarlar olup

SİTE SAHİBİ zaman zaman bu tutarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler SuperMember programı için yerleşik bir uygulama teşkil etmemekte olup, üye

nezdinde kazanılmış hak doğurmayacaktır. Hediye çeklerinin kullanılabilmesi için hediye çekinin en az iki katı kadar sepet tutarının bulunması gereklidir. Üyelikte biriken puanlar veya

ekstra haklar nakde çevrilemez; başkasına devredilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

4.8. SuperMember puan cüzdanında yalnızca 1.000 puan ve katları için hediye çeki kullanılabilecektir. Bununla birlikte SİTE SAHİBİ, her statü ve her 1.000 puan katı karşılığı için

ayrı bir hediye çeki tanımlamayı taahhüt etmemektedir. SuperMember programı üyesi, işbu Sözleşme’de tutarı açıkça belirtilen hediye çekleri dışında SuperMember puan cüzdanında yer alabilecek hediye çeklerinin dönemsel olarak değişiklik gösterebileceğini ve SİTE SAHİBİ’nin işbu maddede tutarı açıkça belirtilen hediye çekleri dışında herhangi bir hediye çeki taahhüdü olmadığını kabul ve beyan eder.

4.9. SuperMember programı üyesine yeni üye kaydında/statü değişiminde ve doğum günlerinde statülere göre tek kullanımlık olacak şekilde ve indirim oranı SİTE SAHİBİ tarafından

belirlenecek indirim kuponu tanınabilecektir. SuperMember programı üyesi, söz konusu avantajların sağlanması için zorunlu olan kişisel verileri paylaşmaması halinde SİTE SAHİBİ’nin

avantajları sağlayamadığından bahisle bir talepte bulunamaz.

4.10. SİTE SAHİBİ, bu kullanım koşullarının ifası kapsamında, statü değişimlerine, biriken avantajlar, avantajların kullanım yöntemi ve süresine ilişkin SuperMember programı üyesi ile

iletişime geçebilecektir.

4.11. Sipariş gönderimleri benzeri SİTE SAHİBİ tarafından sunulan yan hizmetlere ilişkin olarak belirli statülere ayrıcalıklar sağlanacaktır. Bu ayrıcalıkları belirleme ve değiştirme hakkı

yalnızca SİTE SAHİBİ'ne aittir. İşbu maddede belirtilen ayrıcalıklar bir taahhüt içermemekte olup SİTE SAHİBİ tarafından gerektiği takdirde uygulanacaktır.

4.12. İşbu 4. madde kapsamında SuperMember programına ilişkin yapılan açıklamalar, MAĞAZA’dan yapılan ÜRÜN satın alım işlemleri için de geçerlidir. Kazanılan hakların kullanımı,

MAĞAZA’da e-posta adresi veya güncel cep telefon numarası ile kayıt yapılması ve alışverişlerde üyeliğe kayıtlı olan cep telefonu numarasının ibraz edilmesiyle mümkündür. MAĞAZA’dan gerçekleştirilen işlemler ile SİTE'de gerçekleştirilen işlemler için toplanan puanlar birlikte saklanacaktır. Teknik koşullar sebebiyle MAĞAZA’da gerçekleştirilen işlemlerden kazanılacak puanların SuperMember puan cüzdanı sayfasında görünmesi gecikebilir.

5. CAYMA HAKKI

5.1. ÜRÜN satın alan SİTE KULLANICISI, yasa gereği mesafeli sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan sürede veya ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün

içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının nasıl kullanılacağına ilişkin detaylar Ön Bilgilendirme Formu'nda, Cayma Hakkı Bildirimi’nde ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde

detaylıca gösterilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. SİTE SAHİBİ, SİTE KULLANICISI’nın SİTE’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu da dahil mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. SİTE SAHİBİ, bu kapsamda SİTE KULLANICISI’nın sağladığı

kişisel verileri SİTE’de yer alan aydınlatma metinlerine ve açık rıza vermiş olması halinde sunulan açık rıza beyanlarına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve açıklanan

diğer şekillerde işleyebilmektedir. Sayılan bu metinler, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için aydınlatma metinlerimizi ve açık rıza formlarımızda yer alan yöntemleri inceleyerek haklarınızı kullanabilirsiniz.

6.2. SİTE SAHİBİ söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri

işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

6.3. SİTE KULLANICISI, SİTE’de yer alan SİTE SAHİBİ’ne ait adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda SİTE SAHİBİ ile her zaman iletişime

geçebilir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

SİTE KULLANICISI ve SİTE arasında bağlayıcı bir sözleşme niteliğinde olan işbu Kullanım Koşulları hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; işbu koşullar kapsamında SİTE KULLANICISI’nın kamu tüzel kişisi veya gerçek kişi tacir olması halinde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kabul edilmektedir. İşbu Kullanım Koşulları SİTE KULLANICISI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Kolay İade

Yurtiçi Kargo ile ücretsiz iade imkanı.

Kargo Bizden

3500₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.

Teslimat

Siparişin 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

Güvenli Ödeme

SSL-Tabanlı 256-Bit kodlama ile güvenli alışveriş.

Spor modasında iz bırakmış markaların sneaker, giyim ve aksesuar seçenekleri!
Spor modasında iz bırakmış markaların sneaker, giyim ve aksesuar seçenekleri!
Favori çocuk markalarının konforlu ve eğlenceli koleksiyonları!
Favori çocuk markalarının konforlu ve eğlenceli koleksiyonları!
Sokak stiline benzersiz dokunuşlar yapacak marka ve ürün yelpazesi!
Sokak stiline benzersiz dokunuşlar yapacak marka ve ürün yelpazesi!