< img height = "1" width = "1" style = "display:none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1332261630151305&ev=PageView&noscript=1" />

YENİ ÜYELİK

İZİN BEYANI

Eren Holding A.Ş., Eren Perakende Satış ve Mağazacılık A.Ş. (Lacoste, Burberry, Nautica, SuperStep, SuperKids, G-Star, Swatch, SanalÇadır markaları) ve Ganter Mağazacılık A.Ş. (Gant markası) (şirketlerin hepsi birlikte “Eren” olarak anılacaktır), müşterilerinin (“Müşteri”) alışverişleri sırasında ve/veya çeşitli kanal ve yöntemler aracılığıyla verdiği veya ileride vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş bilgilerini (“Bilgiler”) tutmaktadır. Müşteri, Bilgiler’in Eren tarafından toplanmasını ve Müşteri’ye özel kampanya, reklam ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, istatistiki analizler gibi amaçlar için işlenmesini kabul eder. Müşteri, kendisiyle telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan iletişime geçilerek Eren veya Eren’e hizmet veren şirketler tarafından fayda veya satış teklifleri sunulmasına, bilgilendirme yapılmasına izin verir.

Müşteri, Bilgilerin, yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Eren adına veri işleyen Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye, Eren’in bayi ve/veya franchise’larına, altyapı sağlayıcılarına ve hizmet alınan 3. kişilere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılmasını ve Bilgilerin bu kişilerce söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere işlenmesini kabul etmektedir. Eren, temsil ettiği markalarda geçerli çeşitli avantajlar sunmak üzere müşteri memnuniyeti odaklı program ve uygulamalar oluşturabilir. Müşteri kendi isteğiyle bu programlara dahil olduğunda, bu İzin Beyanı’nda belirtilen tüm koşullar bu program ve uygulamalar için de programların devamı süresince ve sonrasında da geçerli olacaktır.

Bilgilerin işlenmesi ile ilgili Üye’nin hakları nelerdir?

Eren tarafından kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını 444 37 36 numaralı telefondan ve mh@erenperakende.com adresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır.

ÜCRETSİZ KARGO
30 GÜN İADE GARANTİSİ
KREDİ KARTINA TAKSİT
GÜVENLİ ÖDEME
MAĞAZADAN DEĞİŞİM